strony KLASOWE

klik - po lewej stronie w zakładki klas

Czy będą nowe wpisy?

Strony prowadzą aktualnie klasy: szósta C i ósma B

Kto chce zostać redaktorem?

Zapraszamy!

INFORMACJE DLA REDAKTORÓW
  
 - strony klasowe powierzamy redaktorom klasowym
 - strony klasowe mają za zadanie przedstawić czyli zaprezentować swoją klasę w ramach szkolnej strony internetowej
 - strona klasowa to tzw. zakładka - jedna strona, którą można dowolnie wydłużać przez dopisywanie nowości od góry strony
 - strona klasowa może łączyć różne formy treści: opisy, sprawozdania, krótkie opinie, notki, wywiady, streszczenia, wyliczenia, wspomnienia, ogłoszenia, komunikaty, komiksy, i inne formy treści i ilustracji

 - każda klasa może mieć swoją grupę redaktorów
 - redaktorzy współpracują z wychowawcą, klasą i ze sobą
 - wspólnie ustalamy zawartość strony klasowej (jej profil)
 - redaktorzy działają dla wspólnej korzyści klasy i szkoły
 - redaktorzy nie naruszają zasad dobrego zachowania
 - redaktorzy nie naruszają niczyich praw osobistych
 - redaktorzy muszą znać i przestrzegać praw autorskich
 - redaktorzy biorą odpowiedzialność za swoje wpisy

 - redaktorzy otrzymują login-hasło, których muszą strzec
  
 - redaktorzy przychodzą na konsultacje (kółko informatyczne)
 - redaktorzy zobowiązują się dokonywać aktualizacji strony
 - redaktorzy klasowi powinni dzielić się różnymi zadaniami, przykładowo:
 • praca koncepcyjna (pomysły)
 • redagowanie tekstów
 • wpisywanie tekstów
 • korekta ortograficzna i stylistyczna
 • aktualizowanie tekstów
 • dopilnowanie chronologii wpisów (kolejność, daty)
 • dopilnowanie autorstwa (podpisy, inicjały)
 • wykonywanie fotografii
 • segregowanie i wybór fotografii
 • przetwarzanie fotografii - kadrowanie i zmniejszanie
 • uplaud (załadowanie) fotografii
 • opisywanie załadowanych fotografii
 • przygotowanie grafiki ilustracyjnej i banerów
 • przygotowanie innych załączników
 • wybór polecanych linków
 WSKAZÓWKI TECHNICZNE:
 - aktualizowanie strony klasowej odbywa się online
 - aktualizowanie wymaga połączenia z Internetem
 - aktualizowanie nie wymaga innego oprogramowania poza przeglądarką Internetową
 - edytor online ma wiele możliwości np. wstawienie Wyluzowany

 - teksty można przygotować niezależnie np. w Notatniku i przekopiować
 - fotografie "obrabiamy" - polecamy program darmowy IrfanView
        IrfanView(pobierz program) IrfanView  spolszczenie FAQ
 -  zapoznaj się z prostą instrukcją "obróbki" -   instrukcja do IrfanView
 - konwertowanie czyli zmniejszanie rozmiaru fotografii jest konieczne
 - lepsze jest ustawienie poziome kadru fotografii
 - szerokość fotografii do umieszczenia na stronie to max 500 pikseli
 - można dodać maksymalnie 20 zdjęć w zakładce
 - Plik powinnien być formatu: jpg, gif, png oraz posiadać rozmiar max 256 KB
 - inne grafiki można przygotować w dowolnym posiadanym programie
 - do strony można będzie dodawać inne załączniki np. pdf mp3
 - można dodać maksymalnie 30 plików w zakładce

INNE SPRAWY:
 - warto w klasie oglądać i omawiać swoją stronę klasową
 - rotacja redaktorów = np. co miesiąc zmienia się grupa redaktorów
 - aktywna działalność redaktorów to tzw. praca dodatkowa
 - za pracę dodatkową uczeń otrzymuje dodatkową ocenę celującą (6) z przedmiotu
 - aktywny i rzetelny redaktor może otrzymać dostęp do redagowania innych działów strony szkolnej
 - redaktor nieaktywny lub łamiący nasze zasady utraci dostęp do redagowania                                                                          spisane przez: Opiekuna stronyMrugnięcie