PRZEDMIOTY nauczania

 

 ZŁOTE MYŚLI O NAUCE

 

Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy

(Seneka)

   

Mądry uczy się stale, głupi wcale

(Sir Winston Churchill)

 

Słyszę i zapominam
Widzę i pamiętam
Robię i rozumiem

(Konfucjusz)

 

Ucząc innych, sami się uczymy

(łacińskie)

  

Człowiek lubiący się kształcić nigdy nie jest bezczynny

(Monteskiusz)

   

Wiedzę możemy zdobyć od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami

(A. Mickiewicz)

  

Geniusz to 99 % ciężkiej pracy i 1 % talentu

(T. Edison)

 

Więcej nauczy się mądry od głupiego,
niż głupi od mądrego

(japońskie)

  

Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od Was nie wymagali

(Jan Paweł II)

  

Rozum mistrzem wszechrzeczy, czas mistrzem rozumu

(W. Potocki) 

 

Z doświadczenia rozum się mnoży

(Mikołaj Rej)

   

Uczenie się jest jak wiosłowanie pod prąd:
gdy tylko się zaprzestanie - człowiek się cofa

(B. Britten)

 

Niemała mądrość mądrze mówić,
lecz największa - mądrze czynić

(Aleksander hr. Fredro)

 

Uczeń, od którego nigdy nie wymaga się nic takiego,
czego nie może zrobić,
n
igdy nie zrobi wszystkiego, co może

(J.S. Mill)

 

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn

(F. Bacon)

 

 

PRZEDMIOTY - ZAKŁADKI (w menu po lewej stronie)

przedmioty w naszej szkole

Strony  przedmiotów (będą) prowadzone przez nauczycieli przedmiotów.

(poniżej przykładowe sugestie treści skierowane do Redaktorów-Nauczycieli, ale to tylko tak dla inspiracji, a nie dla stresu.

Po prostu - wspólnymi siłami możemy wzbogacić ofertę informacyjną w naszym szkolnym świecie.

Do tych stron zakładek można także dodawać treści jako pliki, załączniki)

 • Informacje bieżące od nauczycieli przedmiotów.

 • Informacje o nauczanym przedmiocie.

 • Podstawa programowa przedmiotu.

 • Treści nauczania w poszczególnych klasach.

 • Zasady prowadzenia lekcji z przedmiotu.

 • Wymagania przedmiotowe.

 • Terminy i tematy zaliczeń.

 • Kryteria oceniania z przedmiotu.

 • Wybrane ogłoszenia związane z przedmiotem.

 • Zakresy materiału do zaliczeń, sprawdzianów.

 • Przykładowe testy i sprawdziany.

 • Wskazówki do prac domowych i dodatkowych.

 • Polecane prace dodatkowe, tematy referatów.

 • Wykazy zalecanych aktywności.

 • Polecane lektury dodatkowe.

 • Polecane źródła i opracowania.

 • Polecane konkursy, quizy.

 • Polecane strony.

 • Blogi przedmiotowe.

  

 

 (A)