Hymn::Historia::Teledysk::oddajemy podręczniki i lektury

Stołówka-Bufet

................

......................

JADŁOSPIS DEKADOWY

..................................................................................................

SMACZNEGO!!!

 

* * *

Na rok szk. 2017/18 przeznaczony na remont i termomodernizację szkoły - opuszczamy naszą szkolną stołówkę i jadalnię w SP3 przy ul.Wilsona.

JadalniaJadalnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci z klas młodszych będą korzystać z sali stołówki w SP1, a dzieci starsze z klas 4-7 mają zapewnione dowożone gorące obiady do bufetu w wyznaczonym miejscu w budynkach przy ul. Łukasińskiego.

Tak wygląda organizacja bufetu i stołówki w naszej tymczasowej lokalizacji przy SP4 (w OKiS-owej części budynku)

obiad przy bufecie, czwartek

obiad przy bufecie, czwartek

obiad wydawany przy kontuarze, piątek 8 września

cennik

 

zapisy

 

 cenniki oba

 

a