Hymn::Historia::Teledysk::oddajemy podręczniki i lektury

Zajęcia dodatkowe

 rok szkolny 2017/18

INFORMACJA - W CZERWCU JUŻ NIE SĄ PROWADZONE ZAJĘCIA DODATKOWE W KOŁACH ZAINTERESOWAŃ

 

 

INFORMACJA:

     Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze od początku roku szkolnego stopniowo przekazują informacje uczniom w klasach i zachęcają do zgłaszania się na zajęcia i zapisywania. Podobnie przekazane będą informacje dla Rodziców na spotkaniach. Ofertę tegorocznych zajęć dodatkowych bezpłatnych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w naszej szkole opracowujemy w oparciu o wieloletnie doświadczenie, wyniki ankiet wśród rodziców i uczniów oraz zbierane uwagi i sugestie wśród uczestników zajęć. 

     Dodatkowo plakaty informacyjne i terminarze zajęć będą umieszczone na tablicach informacyjnych. Także na drzwiach sal będą ogłoszenia o rodzaju prowadzonych zajęć i terminach.

     O wszystkich rodzajach zajęć nieodpłatnych a finansowanych przez organ prowadzący szkołę podejmuje decyzję Dyrekcja w oparciu o zgłoszone przez nauczycieli oferty programowe.

 

INFORMACJA o PROWADZONYCH ZAJĘCIACH

Podajemy wstępnie ustalone teminy zajęć, które są prowadzone:

KOŁA ZAINTERESOWAŃ klas 4-7

       odbywają się w salach w tymczasowej lokalizacji w SP4

chór szkolny, kl.4-7, Ewa Biskupek-Pryt, wtorek, 9 lekcja, sala 3

koło informatyczne, kl.4-7, Anna Rozalska, piątek, 8 lekcja, sala 19-II

koło historyczne, kl.4-7, Małgorzata Błażewicz-Dziębor, poniedziałek, 7 lekcja, s.1

koło teatralne, kl.4-7, Małgorzata Błażewicz-Dziębor, wtorek, 8-9 lekcja, sala 4

koło matematyczne, kl. 5 i 7, Marta Bednarczyk, środa, 9 lekcja, sala 2

koło matematyczne, kl.6, Bożena Tarapata, wtorek, 9 lekcja, sala 4

koło matematyczne, kl.4, Bożena Tarapata, piątek, 8 lekcja, sala 4

treningi dziewcząt UKS, kl.4-7, Izabela Milewska, poniedziałek, 7-8 lekcja

treningi chłopców UKS, kl.4-7, Marek Staworko, poniedziałek, 7-8 lekcja

koło misyjne, kl.4 i 5 i 6, s. Gabriela, czwartek, 8 lekcja

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE klas 4-7

       odbywają się w salach w tymczasowej lokalizacji w SP4

wyrównawcze - matematyka, kl.7, Marta Bednarczyk, środa, 8 lekcja, sala 2

wyrównawcze - matematyka, kl.6, Marta Bednarczyk, wtorek, 9 lekcja, sala 2

wyrównawcze - matematyka, kl.6b, Bożena Tarapata, piątek, 9 lekcja, sala 8

wyrównawcze - matematyka, kl.5, Grzegorz Stańczyk, piątek, 7 lekcja, sala 1

wyrównawcze - matematyka, kl.4, Bożena Tarapata, poniedziałek, 7 lekcja

wyrównawcze - j. polski, kl.7, Ewa Pyziołek, ustalenia indywidulane

wyrównawcze - j. polski, kl.6, Małgorzata Błażewicz-Dziębor, czwartek, 8 lekcja

wyrównawcze - j. polski, kl.5, Urszula Rudnicka, czwartek, 7 lekcja

wyrównawcze - j. polski, kl.4, Małgorzata Błażewicz-Dziębor, czwartek, 7 lekcja

wyrównawcze - przyroda, kl.4B, Bogusława Kulczycka, ustalenia indywidualne

zajęcia wyrównawcze ogólne, kl.7A, Anna Tryniszewska, piątek, 7 lekcja

zajęcia z grupa terapeutyczną, kl.4-7, Elżbieta Kucińska, 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ klas 1-3

odbywają się w salach w tymczasowej lokalizacji w SP1, terminy podano do zeszytów kontaktowych

koło matematyczne, kl.3A, Małgorzata Antoniak, 

koło matematyczne, kl.3B, Małgorzata Antoniak, 

koło matematyczne, kl.3C, Małgorzata Antoniak, 

koło matematyczne, kl.3D, Małgorzata Antoniak, 

koło matematyczne, kl.2, Małgorzata Antoniak, 

treningi unihokeja UKS, środy od 16.30 - 18.00

treningi unihokeja UKS, czwartki od 17.00 do 18.30

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE klas 1-3

odbywają się w salach w tymczasowej lokalizacji w SP1,  terminy podano do zeszytów kontaktowych

zajęcia wyrównawcze, kl.3A, Danuta Dymowska

zajęcia wyrównawcze, kl.3A, Danuta Dymowska, ustalenia indywidualne

zajęcia wyrównawcze, kl.3B, Renata Biaduń-Rostkowska

zajęcia wyrównawcze, kl.3D, Małgorzata Maliszewska

zajęcia wyrównawcze, kl.1A, Beata Sochaj

 

     Informujemy, iż będzie przygotowany szczegółowy zaktualizowany zbiorczy zestaw prowadzonych zajęć dodatkowych, który wkrótce zostanie zamieszczony na stronie, z upoważnienia Dyrekcji.

 

 POLECAMY STRONY KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

  

Koło informatyczne koło informatyczne kl. 4-7

w r.szk. 2016/17 zajęcia były w poniedziałki i środy na 8 lekcji g. 14:20 - 15:05, w piątki na 7 lekcji, g. 13:30 - 14:15. Dodatkowo godzina konsultacji - wtorki na 8 lekcji g. 14:20 - 15:05

W r.szk. 2017/18 trwają ustalenia co do dostępności sali informatycznej na ewentualne planowane zajęcia dodatkowe dla uczniów SP3.

Początkowo prowadzone zajęcia w środy zostały teraz w listopadzie przeniesione na piątki.

a