Zajęcia dodatkowe

R.szk.2020/21

Zajęcia terapeutyczne rozpoczna się 14 września

Zajęcia wyrównawcze zostaną ustalone po koniec września.

 

 rok szkolny 2019/20

UWAGA - z powodu ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego  wszystkie zajęcia dodatkowe zawieszone od 12 marca - aż do odwołania

We wrześniu rozpoczyna się nabór na zajęcia pozalekcyjne finansowane przez organ prowadzący szkołę. Zajęcia prowadzą nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3.

INFORMACJA:      Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze od początku roku szkolnego stopniowo przekazują informacje uczniom w klasach i zachęcają do zgłaszania się na zajęcia. Podobnie przekazane będą informacje dla Rodziców na spotkaniach. Ofertę tegorocznych zajęć dodatkowych bezpłatnych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w naszej szkole opracowujemy w oparciu o wieloletnie doświadczenie, wyniki ankiet wśród rodziców i uczniów oraz zbierane uwagi i sugestie wśród uczestników zajęć. 

     Dodatkowo plakaty informacyjne i terminarze zajęć będą umieszczone na tablicach informacyjnych. Także na drzwiach sal będą ogłoszenia o rodzaju prowadzonych zajęć i terminach.

     O wszystkich rodzajach zajęć nieodpłatnych a finansowanych przez organ prowadzący szkołę podejmuje decyzję Dyrekcja w oparciu o zgłoszone przez nauczycieli oferty programowe.

ZAJĘCIA W R.SZK. 2019/10

koła zainteresowań klas 4-8

koła zainteresowań klas 1-3

zajęcia wyrównawcze klas 4-8 

zajęcia wyrównawcze klas 1-3

zajęcia tzw projektowe z funduszy  

inne zajęcia  

 ZAJĘCIA  w r. szk. 2017/18

KOŁA ZAINTERESOWAŃ klas 4-7 w tymczasowej lokalizacji w SP4

 • chór szkolny, kl.4-7, Ewa Biskupek-Pryt, wtorek, 9 lekcja, sala 3
 • koło informatyczne, kl.4-7, Anna Rozalska, piątek, 8 lekcja, sala 19-II
 • koło historyczne, kl.4-7, Małgorzata Błażewicz-Dziębor, poniedziałek, 7 lekcja, s.1
 • koło teatralne, kl.4-7, Małgorzata Błażewicz-Dziębor, wtorek, 8-9 lekcja, sala 4
 • koło matematyczne, kl. 5 i 7, Marta Bednarczyk, środa, 9 lekcja, sala 2
 • koło matematyczne, kl.6, Bożena Tarapata, wtorek, 9 lekcja, sala 4
 • koło matematyczne, kl.4, Bożena Tarapata, piątek, 8 lekcja, sala 4
 • treningi dziewcząt UKS, kl.4-7, Izabela Milewska, poniedziałek, 7-8 lekcja
 • treningi chłopców UKS, kl.4-7, Marek Staworko, poniedziałek, 7-8 lekcja
 • koło misyjne, kl.4 i 5 i 6, s. Gabriela, czwartek, 8 lekcja

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE klas 4-7 w tymczasowej lokalizacji w SP4

 • wyrównawcze - matematyka, kl.7, Marta Bednarczyk, środa, 8 lekcja, sala 2
 • wyrównawcze - matematyka, kl.6, Marta Bednarczyk, wtorek, 9 lekcja, sala 2
 • wyrównawcze - matematyka, kl.6b, Bożena Tarapata, piątek, 9 lekcja, sala 8
 • wyrównawcze - matematyka, kl.5, Grzegorz Stańczyk, piątek, 7 lekcja, sala 1
 • wyrównawcze - matematyka, kl.4, Bożena Tarapata, poniedziałek, 7 lekcja
 • wyrównawcze - j. polski, kl.7, Ewa Pyziołek, ustalenia indywidulane
 • wyrównawcze - j. polski, kl.6, Małgorzata Błażewicz-Dziębor, czwartek, 8 lekcja
 • wyrównawcze - j. polski, kl.5, Urszula Rudnicka, czwartek, 7 lekcja
 • wyrównawcze - j. polski, kl.4, Małgorzata Błażewicz-Dziębor, czwartek, 7 lekcja
 • wyrównawcze - przyroda, kl.4B, Bogusława Kulczycka, ustalenia indywidualne
 • zajęcia wyrównawcze ogólne, kl.7A, Anna Tryniszewska, piątek, 7 lekcja
 • zajęcia z grupa terapeutyczną, kl.4-7, Elżbieta Kucińska, 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ klas 1-3 w tymczasowej lokalizacji w SP1

 • koło matematyczne, kl.3A, Małgorzata Antoniak, 
 • koło matematyczne, kl.3B, Małgorzata Antoniak, 
 • koło matematyczne, kl.3C, Małgorzata Antoniak, 
 • koło matematyczne, kl.3D, Małgorzata Antoniak, 
 • koło matematyczne, kl.2, Małgorzata Antoniak, 
 • treningi unihokeja UKS, środy od 16.30 - 18.00
 • treningi unihokeja UKS, czwartki od 17.00 do 18.30

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE klas 1-3 w tymczasowej lokalizacji w SP1

 • zajęcia wyrównawcze, kl.3A, Danuta Dymowska
 • zajęcia wyrównawcze, kl.3A, Danuta Dymowska, ustalenia indywidualne
 • zajęcia wyrównawcze, kl.3B, Renata Biaduń-Rostkowska
 • zajęcia wyrównawcze, kl.3D, Małgorzata Maliszewska
 • zajęcia wyrównawcze, kl.1A, Beata Sochaj

Informujemy, iż będzie przygotowany szczegółowy zaktualizowany zbiorczy zestaw prowadzonych zajęć dodatkowych.

 POLECAMY STRONY KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

  w r .szk. 2018/19

Koło informatyczne koło informatyczne kl. 4-7

w r.szk. 2016/17 zajęcia były w poniedziałki i środy na 8 lekcji g. 14:20 - 15:05, w piątki na 7 lekcji, g. 13:30 - 14:15. Dodatkowo godzina konsultacji - wtorki na 8 lekcji g. 14:20 - 15:05

W r.szk. 2017/18 z powodu ograniczeń dostępności sali informatycznej zajęcia dodatkowe w ilości 1 godz. dla uczniów SP3 początkowo prowadzone w środy, a od listopada przeniesiono na piątki.