Witamy w nowym roku 2018::MoboLAB::Dziennik

Dokumenty

  Witamy i zapraszamy do zapoznania się z dokumentami szkoły.

 

 Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

05.09.2017 spotkania organizacyjne 1-3 (SP 1) wtorek

12.09.2017 spotkania organizacyjne 4-7 (SP 4) wtorek

 

24.10.2017 klasy 1-3 (SP 1) wtorek

25.10.2017 klasy 4-7 (SP 4) środa

 

05.12.2017 klasy 1-3 (SP 1) wtorek

06.12.2017 klasy 4-7 (SP 4) środa

 

09.01.2018 spotkania półroczne klasy 1-3 (SP 1) wtorek

10.01.2018 spotkania półroczne klasy 4-7 (SP 4) środa

 

13.03.2018 klasy 1-3 (SP 1) wtorek

14.03.2018 klasy 4-7 (SP 4) środa

  

08.05.2018 proponowane oceny końcoworoczne klasy 1-3 (SP 1) wtorek

09.05.2018 proponowane oceny końcoworoczne klasy 4-7 (SP 4) środa

 UWAGA - ZMIANY w r.2017/18

 W związku ze zmianami organizacyjnymi w oświacie podejmujemy prace nad nową redakcją STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ (8-letniej).

We wrześniu i październiku podjęto bieżące prace redakcyjne Rady Pedagogicznej i Zespołów Rady nad opracowaniem i dostosowaniem naszych dokumentów szkolnych do obecnie wprowadzonych przepisów i zarządzeń. Oto zatwierdzone najnowsze dokumenty:

Harmonogram pracy szkoły 2017-2018

Program profilaktyczno-wychowawczy 2017-2018

Program Wychowawczy SP3

 

 

 

 

Zaktualizowane dokumenty szkoły zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i uchwałami Zarządu Rady Rodziców w r.szk.2016/17. Poniżej dotychczasowe zatwierdzone wersje dokumentów szkolnych.

SP3 Zielonka - Dokumenty 2016-2017

 {file42829}

  Regulamin wynajmu pomieszczeń w SP 3 Zielonka

       pozostałe dokumenty w wersji na r. szk. 2015/2016

Koncepcja Rozwoju Szkoły na lata 2012-2017