Dokumenty

 

Aktualny kalendarz  na r.szk.2019/2020

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019

 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23–31.12.2019

 3. Ferie zimowe: 10–23.02.2020

 4. Wiosenna przerwa świąteczna: 09-14.04.2020

 5. Egzamin ósmoklasisty 21-23.04.2020

 6. Zakończenie roku szkolnego: 26.06.2020

Święta narodowe, kościelne i inne:

 1. Dzień Nauczyciela: 14 października 2019 (poniedziałek)

 2. Wszystkich Świętych: 1 listopada 2019 (piątek)

 3. Święto Niepodległości: 11 listopada 2019 (poniedziałek)

 4. Nowy Rok: 1 stycznia 2020 (środa)

 5. Trzech Króli: 6 stycznia 2020 (poniedziałek)

 6. Święto Pracy: 1 maja 2020 (piątek)

 7. Święto Konstytucji 3 Maja: 3 maja 2020 (niedziela)

 8. Boże Ciało: 11 czerwca 2020 (czwartek)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (dyżur opiekuńczy):

 1. 21-23 kwietnia 2020 (3 dni –wtorek, środa, czwartek)

 2. 12 czerwca 2020 (piątek)

 

 

 Zestaw dokumentów r. szk. 2018/2019


    Statut Szkoły Podstawowej Nr 3

    Zmiana Statutu nr 1

 

  Zmiana Statutu nr 2

 

  Program wychowawczo - profilaktyczny

  Planowane działania wychowawczo - profilaktyczne

  Harmonogram Pracy Szkoły 2018/2019

    Terminarz spotkań z Rodzicami

    Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

    Wykaz podręczników 2018/2019