Dokumenty

  Witamy i zapraszamy do zapoznania się z dokumentami szkoły.

 

 Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

w pierwszym tygodniu nauki odbędzie się spotkanie z Rodzicami w środę, wkrótce szczegółyDOKUMENTY DO ZMIANY w r. 2018/19

W opracowaniu są dalsze zmiany w Statucie szkoły, m.in. w zakresie WSO.

Wkrótce po zatwierdzeniu opublikujemy nowy program wychowawczy, harmonogram zadań i pozostałe uaktualnione dokumenty.


 DOKUMENTY ZMIENIONE w r. 2017/18

      W związku ze zmianami organizacyjnymi w oświacie podjęto prace nad nową redakcją STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ (8-letniej).

We wrześniu i październiku trwały bieżące prace redakcyjne Rady Pedagogicznej i Zespołów Rady nad opracowaniem i dostosowaniem naszych dokumentów szkolnych do obecnie wprowadzonych przepisów i zarządzeń. Oto zatwierdzone najnowsze dokumenty:

pdf [16x16] Statut Szkoły Podstawowej Nr 3

pdf [16x16] Program wychowawczy szkoły 2017/2018

pdf [16x16] Wykaz podręczników rok szkolny 2017/2018

Harmonogram pracy szkoły 2017-2018

Program profilaktyczno-wychowawczy 2017-2018

Program Wychowawczy SP3

       Zaktualizowane dokumenty szkoły zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i uchwałami Zarządu Rady Rodziców w r.szk.2016/17. Poniżej dotychczasowe zatwierdzone ważne wersje pozostałych dokumentów szkolnych.

SP3 Zielonka - Dokumenty 2016-2017

Regulamin wynajmu pomieszczeń w SP 3 Zielonka

       oraz dokument z r. szk. 2015/2016

Koncepcja Rozwoju Szkoły na lata 2012-2017