Projekt PO WER

Wniosek napisany przez nauczycieli naszej szkoły został pozytywnie rozpatrzony i w SP3 realizowane są działania finansowane z funduszu PO WER w obszarze "mobilność kadry edukacji szkolnej - możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w innym kraju".

 

Tytuł projektu: W zdrowym ciele dociekliwy umysł


Czas trwania projektu: 2015-2017 


Działania projektowe:

  • realizacja europejskiego programu rozwoju szkoły 
  • mobilności edukacyjne kadry pedagogicznej (udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym i nauce języka angielskiego)

Tematyka działań projektowych:

  • promowania zdrowego trybu życia od najmłodszych lat - w tym: rozbudzanie potrzeby ruchu i aktywności fizycznej, promocja sportu oraz zasady zdrowego odżywiania i zrównoważonej diety,
  • rozbudzania i zaspakajania ciekawości świata przez doświadczanie - w tym prowadzenie zajęć z wykorzystaniem kreatywnych metod nauczania w edukacji wczesnoszkolnej,
  • podniesienia umiejętności komunikowania się w języku angielskim przez nauczycieli i uczniów, wprowadzanie elementów języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej (CLIL), wymiana przez nauczycieli doświadczeń z nauczycielami państw UE a także działania promujące wiedzę o kulturze i tradycji państw europejskich.

Metody realizacji:

  • aktywizujących metody pracy, w tym metoda badawcza (IBSE),
  • wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji i multimediów (TIK),
  • szkolny warsztat edukacyjny pracy poza szkołą (wcześniejszy projekt Erasmus+ LOL).

Wyjazdy na kursy:


Data Nazwa kursu Rodzaj kursu Osoby uczestniczące Prezentacja
22.02.16-
-26.02.16

Healthy teacher
–Healthy school

metodyczny

1 n-l matematyki
1 n-l W-F

   Healthy teacher Healthy school

03.07.16-
-15.07.16

Fluency & Language
Development for Teachers
językowy  3 n-li nauczania początkowego
2 n-li specjalistów
   Language development for teachers
10.07.16-
-15.07.16
Creativity in
Early Years Science
Education
 
metodyczny 2 n-li przyrody  Creative Little Scientists

11.07.16-
-27.07.16

English for Teachers językowy 

1 n-l specjalista
1 n-l historii

   English for teachers

14.05.17-
-20.05.17

Sharing Landscapes metodyczny

1 n-l j. angielskiego
1 n-l nauczania początkowego

   Sharing landscapes

 

Harmonogram działań projektowych:

  Harmonogram działań