Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zielonce

KONTAKT

Rada Rodziców od kilku lat prowadzi informacyjne konto FB, aby szybciej dotrzeć do Rodziców

Zapraszamy Rodziców do kontaktuZapraszamy Rodziców do kontaktu

 

Numer Rachunku Bankowego Rady Rodziców 


ZMIANA NR KONTA


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce

nr konta: 76 1090 2590 0000 0001 4344 9892

 

w tytule prosimy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę


PROSIMY PAMIĘTAC O WPŁATACH NA RADĘ RODZICÓW

 


Terminy spotkań Rady Rodziców

07 września 2020 (poniedziałek) - I spotkanie, wybory Zarządu Rady Rodziców

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 2020/2021


Szanowni Rodzice,

w roku szkolnym 2020/2021 nie będzie kontynuwane ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Każda klasa może podpisać umowę na ubezpieczenie grupowe badź rodzice moga indywidualnie wykupić ubezpieczenie NNW dla swojego dziecka/dzieci w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

Ze względu na obecne obostrzenia taką decyzję podjęła Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 07.09.2020 

  

PROTOKÓŁ NR 1 ZE SPOTKANIA RADY RODZICÓW

w dniu 07.09.2020

1. Wyniki wyborów do Zarządu Rady Rodziców na kadencję 2020/2021

Przewodnicząca RR – Katarzyna Kugacz

Zastępca Przewodniczącej RR – Bartłomiej Domagała

Skarbnik RR – Magdalena Siedzieniewska

Sekretarz RR – Elżbieta Droń-Mękal.

2. Omówiono kompetencje Rady Rodziców.

3. Omówiony został program profilaktyczno-wychowawczy, który Rada Rodziców przegłosowała jednomyślnie i program został przyjęty. 

4. Przypomniano, że RR gromadzi środki na koncie i są one wydawane na cele związane z funkcjonowaniem dzieci w szkole, jak i samej szkoły, np. sprzęty sportowe, wyposażenie, dofinansowanie do zielonej szkoły.

5. Podjeto decyzję o zawieraniu indywidualnych ubezpieczeń NNW dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021

6. Podjęto jednogłośnie uchwałę odnośnie dodatkowych dni wolnych - 4 czerwca 2021

Nowy rok otwieramy z budżetem 16377,13 zł.