Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zielonce

KONTAKT

Rada Rodziców od kilku lat prowadzi informacyjne konto FB, aby szybciej dotrzeć do Rodziców

Zapraszamy Rodziców do kontaktuZapraszamy Rodziców do kontaktu

 

Numer Rachunku Bankowego Rady Rodziców 

93 1940 1076 4673 0553 0002 0000

 Rada Rodziców organizuje:

 kiermasz 8 grudnia

 

 

Terminy pierwszych zebrań z rodzicami

5 września 2018 (środa) - (spotkania informacyjne i wybory do Rady Rodziców)

12 września 2018 (środa) - klasy 4-8 (informacyjne i wybory do Rady Rodziców)

17 września 2018 (poniedziałek), zebranie całej Rady Rodziców, wybory Zarządu

Prawa Rodziców - wybór aktów prawnych i przepisów (pdf)

Terminy spotkań Rodziców z Nauczycielami

harmonogram spotkań z Rodzicami w r.szk.2018/19 

terminarz spotkań Rodziców i Nauczycieli, r.szk. 2017/18 (pdf)

WARUNKI UBEZPIECZENIA 2017/18


Szanowni Rodzice,

przesyłam warunki ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok szkolny 2017/2018 dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka, ul. Wilsona 36 w Zielonce

- składka 38 zł
- suma ubezpieczenia 15.000 zł (wartość, od której procentowo liczymy uszczerbki) 

- suma ubezpieczenia na wypadek śmierci 19.000 złUbezpieczenie NNW zawiera m.in :

  • ochrona ubezpieczeniowa od 01.10.2017 do 30.09.2018
  • ubezpieczenie wzbogacone o pakiet sportowy, obejmujący zajęcia pozaprzedszkolne (karate, jazda konna, judo, łyżwiarstwo szybkie, hokej, unihokej itp.)
  • roczną ochroną dziecka bez względu na czas i miejsce przebywania (dom, szkoła, ferie, wakacje...)
  • przejrzysta definicja rany, bez wnikania co ją spowodowało (ugryzienie, rozcięcie…), podstawą do wypłaty świadczenia jest założony 1 szew lub częściej stosowany plaster ściągający,
  • brak podlimitów w wypłacie świadczeń,
  • świadczenia odszkodowawcze wypłacane wg tabeli uszczerbków  i w systemie bezkomisyjnym (odszkodowania za wszystkie powstałe urazy wymienione się w tabeli a nie tylko te, które zostaną trwałym uszczerbkiem na zdrowiu),
  • świadczenie szpitalne wypłacane już za mniej niż 24 h pobytu w szpitalu,
  • uproszczona procedura zgłaszania zdarzeń wypadkowych ( e-mail, online lub poczta),
  • brak ukrytych kosztów i zapisów niezgodnych z Ustawą o Działalności Ubezpieczeniowej

Zgłoszenia  szkody NNW proszę kierować bezpośredni do 
Małgorzaty Wiśniewskiej
tel. 793 102 223
mwisniewska@bezpieczny.pl


Bezpieczny.pl - Spółka z o.o.
KRS: 0000549919
NIP: 5833177765
REGON: 361124604
ul. Goplańska 56
80-178 Gdańsk
Tel. 58 718 92 53 

ZAŁĄCZNIKI WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

OWU ubezpieczenia (pdf)

tabela uszczerbków (pdf)

NNW SZKOLNE WARIANT 2 (pdf)

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI