Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zielonce

KONTAKT

Rada Rodziców od kilku lat prowadzi informacyjne konto FB, aby szybciej dotrzeć do Rodziców

Zapraszamy Rodziców do kontaktuZapraszamy Rodziców do kontaktu

 

Numer Rachunku Bankowego Rady Rodziców 


ZMIANA NR KONTA


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce

nr konta: 76 1090 2590 0000 0001 4344 9892

 

w tytule prosimy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę

 


Terminy spotkań Rady Rodziców

16 września 2019 (poniedziałek) - I spotkanie, wybory Zarządu Rady Rodziców

21 października 2019 (poniedziałek) - spotkanie Rady Rodziców, sprawy bieżące

02 grudnia 2019 (poniedziałek) - spotkanie Rady Rodziców, sprawy bieżące

  Prawa Rodziców - wybór aktów prawnych i przepisów (pdf)

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 2019/2020


Szanowni Rodzice,

w roku szkolnym 2019/2020 będzie kontynuwane ubezpieczenie AVIVA. Warunki ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok szkolny 2019/2020 dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka, ul. Wilsona 36 w Zielonce znajdują się w załączonych plikach

wybrany został WARIANT II

- składka 39 zł

Przedstawiciele Rady Rodziców będą zbierać składke na ubezpieczenie podczas najbliższych spotkań z rodzicami (zebrania) w dniach 22-23.10.2019.

 

   Informacje ogólne

   Tabela


Poniżej zamieszczamy pełną ofertę, ogólne warunki ubezpieczenia oraz informacje jak zgłaszać szkodę

  pełna oferta ubezpieczeniowa

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia

  postanowienia dodatkowe

  zgłoszenie szkody

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI


PROTOKÓŁ NR 2 ZE SPOTKANIA RADY RODZICÓW

Przyjeto termin dni dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych - 2-3.01.2020; 12.06.2020 piątek po Bożym Ciele (w dni wolne odbywa się dyżur Świetlicowy)

Przyjęto jednolity tekst statutu szkoły bez załączników - na stronie internetowej.

Zatwierdzono ilość godzin zajęć dodatkowych 38 godzin (2 godziny na starsze klasy, 3 godziny klasy młodsze)

Kontynuowane będą zajęcia komputerowe w ramach programu unijnego

Nauczyciel wf będzie prowadzić SKS-WF w ramach programu ministerialnego

Został omówiony budżet szkoły – możliwości i perspektywy rozbudowy szkoły.

Pani Dyrektor i Rada rodziców zgodziła się na zorganizowanie prelekcji w sądzie.

Omówiono zgłoszone przez rodziców uwagi dotyczące stanu technicznego placu zabaw – rozpoczęto drobne remonty (naprawy desek, wystających gwoździ)

Rozpoczęły się konkursy przedmiotowe dla klas 7-8

Rozpoczęła się procedura Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z harmonogramem – termin próbny w listopadzie.

Pracownia mobilna 16 laptopów – nagroda w konkursie OSE

Głosujemy w konkursie świetlicowym, codziennie!

Dla rodziców klas 6 – szkolenie z zakresu Dzieci w sieci,

W gimnazjum zostanie przeprowadzone drugie szkolenie dla klas od 1-5 – Dzieci w sieci

Zostały omówione: problem wpisów w dziennik internetowy, kartkówki, sprawdziany, prace klasowe

Kiermasz szkolny – 7 grudnia godziny 11-16 – cele do zrealizowania – Naklejki edukacyjne na korytarze, kątomierz, daty historyczne, tablice edukacyjne na ściany, żeby uatrakcyjnić wygląd korytarzy na starszym skrzydle.

Zbiórka tegorocznego funduszu to różne gry edukacyjne na podłogach w młodszym skrzydle oraz przy świetlicy i stołówce.

Rada rodziców wystawi swoje stanowisko z gadżetami do sprzedaży, żeby zasilić budżet – Koszulki i torby. W ramach programu na kiermasz zgłoszone zostały: Mikołaj- zdjęcia, spektakl teatralny,

Zaczynamy cykl informacyjny odnośnie 1% przy okazji kiermaszu – ulotki  

Wniosek na przyszłość – ustalić termin zebrań szkolnych w październiku we wcześniejszym terminie niż zapada ubezpieczenie.

Zgłoszona uwaga odnośnie adresu strony internetowej.

Poruszony został po raz kolejny temat szafek szkolnych.


FOTOGRAF SZKOLNY 2019/2020

Studio Cenna Chwila z Zielonki będzie w tym roku szkolnym robić zdjęcia klasowe i indywidualne oraz legitymacyjne. W związku z tym, że pierwsze sesje w najmłodszych klasach mają odbyć już pod koniec września, tak aby dzieci miały zdjęcia legitymacyjne na pasowanie na ucznia, poniżej zamieszamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczniów biorących udział w szkolnej sesji zdjęciowej. Wypełnioną zgodę należy przekazać wychowawcom lub przedstawicielom Rady Rodziców w swojej klasie przed zaplanowana sesją zdjęciową.

  Oświadczenie rodziców do zdjęć szkolnych


PROTOKÓŁ NR 1 ZE SPOTKANIA RADY RODZICÓW

1. Wyniki wyborów do Zarządu Rady Rodziców na kadencję 2019/2020

Przewodnicząca RR – Katarzyna Kugacz

Zastępca Przewodniczącej RR – Bartłomiej Domagała

Skarbnik RR – Magdalena Siedzieniewska

Sekretarz RR – Barbara Leśniczak.

2. Omówiono kompetencje Rady Rodziców.

3. Omówiony został program profilaktyczno-wychowawczy, który Rada Rodziców przegłosowała jednomyślnie i program został przyjęty. Po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczna zostanie zamieszczony na stronie szkoły.

4. Rada Rodziców zaakceptowała przedstawione przez panią Dyrektor oceny nauczycieli.

5. Przypomniano, że RR gromadzi środki na koncie i są one wydawane na cele związane z funkcjonowaniem dzieci w szkole, jak i samej szkoły, np. sprzęty sportowe, wyposażenie, dofinansowanie do zielonej szkoły.

6. Dokonano wyboru fotografa, w tym roku szkolnym zdjęcia dla dzieci wykona Studio Cenna Chwila z Zielonki.

7. Dokonano wyboru oferty ubezpieczniowej. Wybrano ofertę Aviva, składka wg wariantu II – 39 zł – oferta złożona przez Szkolną Agencję Ubezpieczeniową. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na kolejnym spotkaniu.

8. Podjęto jednogłośnie uchwałę odnośnie dodatkowych dni wolnych 2-3 stycznia 2020.

9. Ustalono termin Kiermaszu Świątecznego – 7.12.2019.

10. Zbiórka pieniędzy na funduszy Rady Rodziców będzie się odbywała również w trakcie zebrań klasowych przy osobnym stanowisku.

11. Ustalono cel tegorocznych wpłat na fundusz Rady Rodziców – gry edukacyjne na podłogi obok świetlicy jak i na inne korytarze, np. kątomierz przy drzwiach na podłodze, wzory chemiczne i matematyczne, ciekawe gry jak np. gra w klasy itp.

12. Nastapi zmiana konta bankowego Rady Rodziców.

Nowy rok otwieramy z budżetem 7763,32 zł.