REKRUTACJA

Rok szkolny 2018/19 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach w Zielonce:

link do pełnej informacji i pobrania plików

 

Rekrutacja do klas 1 w szkoła podstawowych w Zielonce

link do pełnej informacji i pobrania plików

 

TERMINARZ

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielonka na rok szkolny 2018/2019

 

05 marca 2018 r. – 09 marca 2018 r – pobieranie i złożenie wniosku przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci Wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej do klasy I na rok szkolny 2018/2019 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski będą dostępne na stronach Internetowych placówek i Miasta Zielonka, a w formie papierowej w placówkach.

12 marca 2018 r- 14 marca 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy- Prawo oświatowe.

16 marca 2018 r. do godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 marca 2018 r. – 21 marca 2018 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

22 marca 2018 r. do godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

20 sierpnia 2018 r. do dnia 22 sierpnia 2018 r. - pobieranie i składanie przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci wypełnionego i podpisanego wniosku wraz  z załącznikami w placówce wskazanej w pierwszej preferencji (nie należy w pozostałych preferencjach wskazywać placówek, które nie mają wolnych miejsc po postępowaniu rekrutacyjnym).

23 sierpnia 2018 r. do dnia 24 sierpnia 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy- Prawo oświatowe.

27 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 sierpnia 2018 r. do dnia 29 sierpnia 2018 r. do godz.10.00 - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

30 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.źródło wiadomości: www.zielonka.pl