Kadra

Joanna Zielenkiewicz

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

historia, mgr pedagogiki UW, nauczyciel dyplomowany, dyrektor

Marta Bednarczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Dyrekcja

matematyka, mgr matematyki UW, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 5C, w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 6c
od r.szk. 2020/21 wicedyrektor szkoły

Grzegorz Stańczyk

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

matematyka, mgr inż. PW, nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor
w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 4B

Justyna Adamowicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel świetlicy

Małgorzata Antoniak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 1A, w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 2A
opiekun koła matematycznego klas młodszych

Renata Biaduń-Rostkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 2B, w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 3B

Agata Biała

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wychowawca świetlicy, w r.szk.2020/21 nauczyciel wspomagający klasy

Małgorzata Błażewicz-Dziębor

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

j. polski, historia, etyka, mgr polonistyki, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 7A, w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 8A

Sylwia Bodjańska

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie do Życia w Rodzinie
Edukacja dla bezpieczeństwa

Marta Cisak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wspomagający, mgr oligofrenopedagogiki
w r.szk.2019/20 nauczyciel wspomagający w klasie 5D, w r.szk.2020/21 klasy 6D

Urszula Chełchowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr polonistyki
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 5A, w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 6A

Anna Chmiel

Funkcja: Nauczyciel

mgr germanistyki
prowadzi lekcje języka niemieckiego w klasach siódmych i ósmych

Urszula Chodkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 2A, w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 3A

s.Gabriela Chodzińska OP

Funkcja: Nauczyciel

katecheta, mgr katechetyki, nauczyciel dyplomowany, s. OP Zgromadzenia Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi w Zielonce, misjonarka w Boliwii (2008-2014), autorka książki "Z wysokich Andów - Listy z Oruro", opiekun szkolnego Koła Misyjnego

Ewa Dunin-Wilczyńska

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

mgr, nauczyciel dyplomowany, prowadzi lekcje biblioteczne, realizuje plan komputeryzacji biblioteki, organizuje wystawy rocznicowe, organizuje konkursy związane z czytelnictwem, zaprasza pisarzy i poetów na spotkania autorskie, prowadzi różne akcje popularyzatorskie i oświatowe.

Danuta Dymowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca w klasie 1B, w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 2B

Agnieszka Falkiewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wspomagający
w r.szk.2019/20 nauczyciel wspomagający w klasie 7A, w r.szk.2020/21 kl.8A

Urszula Gerej Marczuk

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel świetlicy, urlop do k. r.szk. 2019/20

Jolanta Jelonkiewicz-Szostak

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda

terapeuta, terapia Tomatisa

Olga Kalinowska

Funkcja: Nauczyciel

katecheta

Małgorzata Kalwasińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wspomagający w oddziale zerówki

Adrianna Karwowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel j. angielskiego

Urszula Koc

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna
w r.szk.2019/20 nauczyciel wspomagający w klasie 3A
w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 1C

Grażyna Koluch

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel przedszkola, mgr, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca grupy przedszkolnej

Magdalena Kołodziejska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wspomagający
w r.szk.2019/20 nauczyciel wspomagający w klasie 8B
w r.szk.2020/21 nauczyciel wspomagający w klasie ..

Eliza Korościk

Funkcja: Pedagog

pedagog szkolny

Michał Krawiec

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

asystent nauczyciela
w r.szk.2019/20 w klasie 5b, w r.szk.2020/21 w klasie 6B

Monika Kuc

Funkcja: Logopeda

terapeuta, logopeda

Elżbieta Kucińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wspomagający
w r.szk.2019/20 nauczyciel wspomagający w klasie 6B, w r.szk.2020/21 w kl.7B

Bogusława Kulczycka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

przyroda (nauki przyrodnicze) i biologia, mgr, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 5D, w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 6D
nauczyciel szkolnego eksperymentu przyrodniczego w klasach młodszych

Ewa Kurzelewska

Funkcja: Nauczyciel

zajęcia terapii, zajęcia świetlicowe

Izabela Lubach

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 3B,
w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 1A

Małgorzata Maliszewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca grupy przedszkolnej

Dominik Marszał

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

przyroda (nauki przyrodnicze) i geografia, mgr geografii
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 6C, w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 7C
nauczyciel szkolnego eksperymentu przyrodniczego w klasach młodszych

Małgorzata Matuszak

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda, Pedagog

Zajęcia terapeutyczno-rewalidacyjne i kompensacyjne, edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Natalia Michałowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

j. angielski, j. niemiecki, mgr
Od r.szk. 2016-17 opiekun Samorządu Uczniowskiego klas starszych
w r.szk.2018/19 wychowawca klasy 4D
w r.szk.2019/20 na urlopie

Izabela Milewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wych.-fiz., korektywa, mgr AWF, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 6B, w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 7B
trener Szkolnego Klubu Sportowego

Grażyna Olszowska

Funkcja: Nauczyciel

anglista
nauczyciel j. angielskiego w klasach 1-3 oraz w klasach 4-8

Patrycja Pasyńczuk-Gąsiorek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel wspomagający, w-f.
w r.szk.2019/20 nauczyciel wspomagający w klasie 6A, w r.szk.2020/21 w klasie 7A

Ewa Pryt

Funkcja: Nauczyciel

muzyka, technika, mgr sztuki, nauczyciel dyplomowany
opiekun chóru szkolnego

Ewa Pyziołek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

j. polski, mgr polonistyki UW, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 4A, w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 5A

Dorota Roszkowska-Jakóbczak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wspomagający
w r.szk.2019/20 nauczyciel wspomagający w klasie 7B, w r.szk.2020/21 w klasie 8B

Anna Rozalska

Funkcja: Nauczyciel, Administracja

informatyka, plastyka, mgr inż. PW, nauczyciel dyplomowany
Opiekun strony internetowej szkoły, Dziennika Ocen, archiwum fotograficznego, pracowni komputerowej
opiekun koła informatycznego
opiekun koła plastycznego

Urszula Rudnicka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

j. polski, mgr polonistyki UW
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 7B, w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 8B

ks. Mateusz Sawiński

Funkcja: Nauczyciel

katecheta od r.szk. 2020/21, mgr prawa kanonicznego

Magdalena Sieradzan

Funkcja: Nauczyciel

zajęcia przedszkolne

Agnieszka Skarżyńska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wspomagający w klasie 6B, zajęcia świetlicowe

Edyta Sochaczewska

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog, Wychowawca

pedagog, nauczyciel świetlicy, urlop

Beata Sochaj

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczanie wczesnoszkolne, mgr, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 3A , w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 1B

Monika Stachowicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wspomagający
w r.szk.2019/20 nauczyciel wspomagający w klasie 8B
w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 4A

Marek Staworko

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wych.-fiz., korektywa, mgr AWF, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 7C, w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 8C
trener Szkolnego Klubu Sportowego

Małgorzata Szaszewska

Funkcja: Psycholog

psycholog szkolny

Karolina Ślązak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wspomagający
w r.szk.2019/20 nauczyciel wspomagający w klasie 1B
w r.szk.2020/21 urlop
prowadzi zajęcia Integracji sensorycznej

Agnieszka Tabor

Funkcja: Administracja

sekretariat szkolny

Beata Talarek

Funkcja: Nauczyciel

zajęcia terapeutyczne

Bożena Tarapata

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

matematyka, edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 6A, w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 7A

Anna Tryniszewska-Elas

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr biologii, nauczyciel wspomagający
w r.szk.2019/20 nauczyciel wspomagający w klasie 4A, w r.szk.2020/21 w kl. 5A

Ewa Uszyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel świetlicy
Od r.szk. 2016-17 opiekun Samorządu Uczniowskiego klas młodszych

Zofia Wyczółkowska

Funkcja: Pedagog

mgr pedagogiki, pedagog szkolny

Agnieszka Zasada

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr chemii, prowadzone przedmioty to chemia i fizyka w klasach siódmych i ósmych
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 8B

Małgorzata Zawisza

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

j.angielski, mgr SGH, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 5B, w r.szk.2020/21 wychowawca klasy 6B

Joanna Żero

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wspomagający
w r.szk.2019/20 nauczyciel wspomagający w klasie 3A, w r.szk.2020/21 w klasie 4A

Magdalena Żelazko

Funkcja: Logopeda

logopeda