Witamy w nowym roku 2018::MoboLAB::Dziennik

Kadra

Joanna Zielenkiewicz

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

historia, mgr pedagogiki UW, nauczyciel dyplomowany, dyrektor

Grzegorz Stańczyk

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

matematyka, mgr inż. PW, nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor

Małgorzata Szaszewska

Funkcja: Psycholog

psycholog szkolny

Eliza Korościk

Funkcja: Pedagog

pedagog szkolny

Małgorzata Matuszak

Funkcja: Logopeda, Pedagog, Nauczyciel

Zajęcia terapeutyczno-rewalidacyjne i kompensacyjne, edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Jolanta Jelonkiewicz-Szostak

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda, Pedagog

terapeuta, terapia Tomatisa

Monika Kuc

Funkcja: Logopeda

terapeuta, logopeda

Małgorzata Błażewicz-Dziębor

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

j. polski, historia,etyka, mgr polonistyki, nauczyciel dyplomowany

Ewa Pyziołek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

j. polski, mgr polonistyki UW, nauczyciel dyplomowany

Urszula Rudnicka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

j. polski, mgr polonistyki UW

Marta Bednarczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

matematyka, mgr matematyki UW, nauczyciel dyplomowany

Bożena Tarapata

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Natalia Bąk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

j. angielski, j. niemiecki,
W r.szk. 2016-17 opiekun Samorządu Uczniowskiego klas starszych

Grażyna Olszowska

Funkcja: Nauczyciel

anglista

Małgorzata Zawisza

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

j.angielski, mgr SGH, nauczyciel dyplomowany

Anna Chmiel

Funkcja: Nauczyciel

prowadzi lekcje języka niemieckiego w klasach siódmych

Mariusz Woś

Funkcja: Nauczyciel

wszechstronny specjalista od historii

Bogusława Kulczycka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

przyroda (nauki przyrodnicze), mgr, nauczyciel dyplomowany

Dominik Marszał

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

przyroda (nauki przyrodnicze)

Anna Tryniszewska-Elas

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr biologii
nauczyciel wspomagający w kl. 7a

Anna Marczewska

Funkcja: Nauczyciel

wykłada fizykę w klasach siódmych

Agnieszka Zasada

Funkcja: Nauczyciel

wykładany przedmiot to chemia w klasach siódmych

Anna Rozalska

Funkcja: Administracja, Nauczyciel

zaj. komputerowe, informatyka, plastyka, mgr inż. PW, nauczyciel dyplomowany
Opiekun strony internetowej szkoły, Dziennika Ocen, archiwum fotograficznego, pracowni komputerowej

Ewa Biskupek-Pryt

Funkcja: Nauczyciel

muzyka, technika, mgr sztuki, nauczyciel dyplomowany

Izabela Milewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wych.-fiz., korektywa, mgr AWF, nauczyciel dyplomowany

Marek Staworko

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wych.-fiz., korektywa, mgr AWF, nauczyciel dyplomowany

s.Gabriela Chodzińska

Funkcja: Nauczyciel

katecheta

ks. Łukasz Jusiński

Funkcja: Nauczyciel

katecheta

Małgorzata Antoniak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Renata Biaduń-Rostkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Urszula Chodkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Danuta Dymowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Izabela Lubach

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Maliszewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Beata Sochaj

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczanie wczesnoszkolne, mgr, nauczyciel dyplomowany,

Grażyna Koluch

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel przedszkola, mgr, nauczyciel dyplomowany

Urszula Koc

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Kalwasińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

Edyta Sochaczewska

Funkcja: Pedagog, Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel świetlicy, pedagog

Marta Cisak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wspomagający, mgr oligofrenopedagogiki

Michał Krawiec

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

asystent nauczyciela

Dorota Roszkowska-Jakóbczak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

Monika Stachowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wspomagający

Karolina Ślązak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wspomagający

Joanna Żero

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wspomagający

Ewa Uszyńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel świetlicy
W r.szk. 2016-17 opiekun Samorządu Uczniowskiego klas młodszych

Agata Biała

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel świetlicy

Dorota Zgódka

Funkcja: Nauczyciel

Justyna Adamowicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel świetlicy, urlop

Ewa Dunin-Wilczyńska

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

mgr, nauczyciel dyplomowany, prowadzi lekcje biblioteczne, realizuje plan komputeryzacji biblioteki, organizuje wystawy rocznicowe, organizuje konkursy związane z czytelnictwem, zaprasza pisarzy i poetów na spotkania autorskie, prowadzi różne akcje popularyzatorskie i oświatowe.
Urlop

Urszula Gerej Marczuk

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel świetlicy, urlop