Kadra

Joanna Zielenkiewicz

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

historia, mgr pedagogiki UW, nauczyciel dyplomowany, dyrektor

Grzegorz Stańczyk

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

matematyka, mgr inż. PW, nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor

Eliza Korościk

Funkcja: Pedagog

pedagog szkolny

Małgorzata Matuszak

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda, Pedagog

Zajęcia terapeutyczno-rewalidacyjne i kompensacyjne, edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Ewa Dunin-Wilczyńska

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

mgr, nauczyciel dyplomowany, prowadzi lekcje biblioteczne, realizuje plan komputeryzacji biblioteki, organizuje wystawy rocznicowe, organizuje konkursy związane z czytelnictwem, zaprasza pisarzy i poetów na spotkania autorskie, prowadzi różne akcje popularyzatorskie i oświatowe.

Małgorzata Szaszewska

Funkcja: Psycholog

psycholog szkolny

Jolanta Jelonkiewicz-Szostak

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda

terapeuta, terapia Tomatisa

Monika Kuc

Funkcja: Logopeda

terapeuta, logopeda

Małgorzata Błażewicz-Dziębor

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

j. polski, historia, etyka, mgr polonistyki, nauczyciel dyplomowany

Urszula Chełchowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr polonistyki

Ewa Pyziołek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

j. polski, mgr polonistyki UW, nauczyciel dyplomowany

Hanna Reszka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr polonistyki

Marta Bednarczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

matematyka, mgr matematyki UW, nauczyciel dyplomowany

Bożena Tarapata

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

matematyka, edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Natalia Bąk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

j. angielski, j. niemiecki, mgr
Od r.szk. 2016-17 opiekun Samorządu Uczniowskiego klas starszych

Grażyna Olszowska

Funkcja: Nauczyciel

anglista

Małgorzata Zawisza

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

j.angielski, mgr SGH, nauczyciel dyplomowany

Anna Chmiel

Funkcja: Nauczyciel

mgr germanistyki, prowadzi lekcje języka niemieckiego w klasach siódmych

Mariusz Woś

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr historii, wszechstronny specjalista od historii

Bogusława Kulczycka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

przyroda (nauki przyrodnicze) i biologia, mgr, nauczyciel dyplomowany

Dominik Marszał

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

przyroda (nauki przyrodnicze) i geografia, mgr geografii

Agnieszka Zasada

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr chemii, prowadzone przedmioty to chemia i fizyka w klasach siódmych i ósmych

Anna Rozalska

Funkcja: Nauczyciel, Administracja

zaj. komputerowe, informatyka, plastyka, mgr inż. PW, nauczyciel dyplomowany
Opiekun strony internetowej szkoły, Dziennika Ocen, archiwum fotograficznego, pracowni komputerowej

Ewa Pryt

Funkcja: Nauczyciel

muzyka, technika, mgr sztuki, nauczyciel dyplomowany

Izabela Milewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wych.-fiz., korektywa, mgr AWF, nauczyciel dyplomowany

Marek Staworko

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wych.-fiz., korektywa, mgr AWF, nauczyciel dyplomowany

s.Gabriela Chodzińska OP

Funkcja: Nauczyciel

katecheta, mgr katechetyki, nauczyciel dyplomowany, s. OP Zgromadzenia Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi w Zielonce, misjonarka w Boliwii (2008-2014), autorka książki "Z wysokich Andów - Listy z Oruro", prowadzi w szkole Koło Misyjne

ks. Łukasz Jusiński

Funkcja: Nauczyciel

katecheta, mgr prawa kanonicznego PWTW, wikariusz w parafii p.w. św. Jerzego Męczennika w Zielonce Bankowej, opiekun Ruchu Światło-Życie

Olga Kalinowska

Funkcja: Nauczyciel

katecheta

Małgorzata Antoniak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Renata Biaduń-Rostkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Urszula Chodkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Izabela Lubach

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Beata Sochaj

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczanie wczesnoszkolne, mgr, nauczyciel dyplomowany,

Małgorzata Maliszewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Grażyna Koluch

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel przedszkola, mgr, nauczyciel dyplomowany

Marta Cisak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wspomagający, mgr oligofrenopedagogiki

Urszula Koc

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Kalwasińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wspomagający w oddziale zerówki

Magdalena Kołodziejska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wspomagający w klasie 5a

Michał Krawiec

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

asystent nauczyciela

Elżbieta Kucińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wspomagający, kl.4B, kl.4C

Patrycja Pasyńczuk-Gąsiorek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel wspomagający, w-f.

Dorota Roszkowska-Jakóbczak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wspomagający w klasie 5B

Monika Stachowicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wspomagający w klasie 6a

Karolina Ślązak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

Anna Tryniszewska-Elas

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr biologii
nauczyciel wspomagający w kl. 7a

Joanna Żero

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wspomagający

Agata Biała

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel świetlicy

Ewa Uszyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel świetlicy
Od r.szk. 2016-17 opiekun Samorządu Uczniowskiego klas młodszych

Agnieszka Falkiewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

zajęcia świetlicowe

Sylwia Bodjańska

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie do Życia w Rodzinie

Danuta Krystosiak

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie do Życia w Rodzinie

Dorota Zgódka

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie do Życia w Rodzinie

Elżbieta Szałata

Funkcja: Nauczyciel, Psycholog

psycholog, Doradztwo zawodowe

Justyna Adamowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel świetlicy, urlop

Urszula Gerej Marczuk

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel świetlicy, urlop

Danuta Dymowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

Edyta Sochaczewska

Funkcja: Wychowawca, Pedagog, Nauczyciel

pedagog, nauczyciel świetlicy

Urszula Rudnicka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

j. polski, mgr polonistyki UW

Zofia Wyczółkowska

Funkcja: Pedagog