Kadra

Joanna Zielenkiewicz

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Historia - nauczyciele: Mariusz Woś, Joanna Zielenkiewicz, Małgorzata Błażewicz-Dziębor

historia, mgr pedagogiki UW, nauczyciel dyplomowany, dyrektor