26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Joanna Zielenkiewicz

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Historia, Historia i społeczeństwo

historia, mgr pedagogiki UW, nauczyciel dyplomowany, dyrektor

a