26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Grzegorz Stańczyk

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Matematyka

matematyka, mgr inż. PW, nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor

a