Kadra

Grzegorz Stańczyk

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Matematyka - nauczyciele: Marta Bednarczyk, Grzegorz Stańczyk, Bożena Tarapata

matematyka, mgr inż. PW, nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor