26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Urszula Rudnicka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski, Zajęcia z wychowawcą

j. polski, mgr polonistyki UW

a