Kadra

Urszula Rudnicka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski - nauczyciele: Małgorzata Błażewicz-Dziębor, Ewa Pyziołek, Urszula Rudnicka, Zajęcia z wychowawcą - prowadzą wychowawcy klas

j. polski, mgr polonistyki UW
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 7B