26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Marta Bednarczyk

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Matematyka, Zajęcia z wychowawcą

matematyka, mgr matematyki UW, nauczyciel dyplomowany

a