26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Bogusława Kulczycka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Przyroda, Zajęcia z wychowawcą, Biologia, Eksperyment przyrodniczy

przyroda (nauki przyrodnicze) i biologia, mgr, nauczyciel dyplomowany

a