Kadra

Bogusława Kulczycka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Przyroda - nauczyciele: Bogusława Kulczycka, Dominika Marszał, Zajęcia z wychowawcą - prowadzą wychowawcy klas, Biologia - nauczyciele: Bogusława Kulczycka, Eksperyment przyrodniczy - nauczyciele: Bogusława Kulczycka, Dominik Marszał

przyroda (nauki przyrodnicze) i biologia, mgr, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 5D
nauczyciel szkolnego eksperymentu przyrodniczego w klasach młodszych