Kadra

Izabela Milewska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wychowanie fizyczne - nauczyciele: Izabela Milewska, Marek Staworko, Patrycja Pasynczuk-Gąsiorek, Zajęcia z wychowawcą - prowadzą wychowawcy klas

wych.-fiz., korektywa, mgr AWF, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 6B
trener Szkolnego Klubu Sportowego