26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Izabela Milewska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Zajęcia z wychowawcą

wych.-fiz., korektywa, mgr AWF, nauczyciel dyplomowany

a