26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Natalia Bąk

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język angielski, Zajęcia z wychowawcą, Eduk.wczes. - j.ang.

j. angielski, j. niemiecki, mgr
Od r.szk. 2016-17 opiekun Samorządu Uczniowskiego klas starszych

a