Kadra

Natalia Michałowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język angielski - nauczyciele: Adrianna Karwowska, Grażyna Olszowska, Małgorzata Zawisza, Zajęcia z wychowawcą - prowadzą wychowawcy klas, Eduk.wczes. - j.ang.

j. angielski, j. niemiecki, mgr
Od r.szk. 2016-17 opiekun Samorządu Uczniowskiego klas starszych
w r.szk.2018/19 wychowawca klasy 4D
w r.szk.2019/20 na urlopie