Kadra

Małgorzata Zawisza

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język angielski - nauczyciele: Adrianna Karwowska, Grażyna Olszowska, Małgorzata Zawisza, Zajęcia z wychowawcą - prowadzą wychowawcy klas, Eduk.wczes. - j.ang.

j.angielski, mgr SGH, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 5B