26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Małgorzata Zawisza

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język angielski, Zajęcia z wychowawcą, Eduk.wczes. - j.ang.

j.angielski, mgr SGH, nauczyciel dyplomowany

a