Hymn::Historia::Teledysk::oddajemy podręczniki i lektury

Kadra

Ewa Biskupek-Pryt

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Muzyka, Plastyka, Zajęcia techniczne

muzyka, technika, mgr sztuki, nauczyciel dyplomowany

a