Kadra

Ewa Pryt

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Muzyka, Plastyka, Zajęcia techniczne, Technika

muzyka, technika, mgr sztuki, nauczyciel dyplomowany