Kadra

Ewa Pryt

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Muzyka - nauczyciele: Ewa Pryt, Plastyka - nauczyciele: Anna Rozalska, Technika - nauczyciele: Ewa Pryt

muzyka, technika, mgr sztuki, nauczyciel dyplomowany
opiekun chóru szkolnego