26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Ewa Pryt

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Muzyka, Plastyka, Technika

muzyka, technika, mgr sztuki, nauczyciel dyplomowany

a