Hymn::Historia::Teledysk::oddajemy podręczniki i lektury

Kadra

Anna Rozalska

Funkcje: Administracja, Nauczyciel

Przedmioty: Plastyka, Zajęcia komputerowe, Informatyka

zaj. komputerowe, informatyka, plastyka, mgr inż. PW, nauczyciel dyplomowany
Opiekun strony internetowej szkoły, Dziennika Ocen, archiwum fotograficznego, pracowni komputerowej

a