26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Dominik Marszał

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Przyroda, Zajęcia z wychowawcą, Geografia, Eksperyment przyrodniczy

przyroda (nauki przyrodnicze) i geografia, mgr geografii

a