Kadra

Dominik Marszał

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Przyroda - nauczyciele: Bogusława Kulczycka, Dominika Marszał, Zajęcia z wychowawcą - prowadzą wychowawcy klas, Geografia - nauczyciele: Dominik Marszał, Eksperyment przyrodniczy - nauczyciele: Bogusława Kulczycka, Dominik Marszał

przyroda (nauki przyrodnicze) i geografia, mgr geografii
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 6C
nauczyciel szkolnego eksperymentu przyrodniczego w klasach młodszych