Kadra

Dominik Marszał

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Geografia, Zajęcia z wychowawcą, Przyroda, Eksperyment przyrodniczy

przyroda (nauki przyrodnicze) i geografia, mgr geografii