26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Eliza Korościk

Funkcje: Pedagog

pedagog szkolny

a