26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Danuta Dymowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą, Edukacja wczesnoszkolna, Eduk.wczes. - zaj.komp., Eduk.wczes. - wych.fiz.

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

a