26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Izabela Lubach

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą, Edukacja wczesnoszkolna, Eduk.wczes. - zaj.komp., Eduk.wczes. - wych.fiz., Eduk.wczes. - wych.fiz. BASEN

edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

a