Kadra

Małgorzata Matuszak

Funkcje: Nauczyciel, Pedagog, Logopeda

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą - prowadzą wychowawcy klas, Edukacja wczesnoszkolna - nauczyciele wychowawcy:Małgorzata Antoniak, Danuta Dymowska, Urszula Chodkowska, Renata Biaduń-Rostkowska, Beata Sochaj, Izabela Lubach

Zajęcia terapeutyczno-rewalidacyjne i kompensacyjne, edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany