26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Małgorzata Matuszak

Funkcje: Nauczyciel, Pedagog, Logopeda

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą, Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia terapeutyczno-rewalidacyjne i kompensacyjne, edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

a