26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Beata Sochaj

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą, Edukacja wczesnoszkolna, Eduk.wczes. - zaj.komp., Eduk.wczes. - wych.fiz.

nauczanie wczesnoszkolne, mgr, nauczyciel dyplomowany,

a