Kadra

Bożena Tarapata

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Matematyka - nauczyciele: Marta Bednarczyk, Grzegorz Stańczyk, Bożena Tarapata, Zajęcia z wychowawcą - prowadzą wychowawcy klas

matematyka, edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany
w r.szk.2019/20 wychowawca klasy 6A