26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Bożena Tarapata

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Matematyka, Zajęcia z wychowawcą

matematyka, edukacja wczesnoszkolna, mgr, nauczyciel dyplomowany

a