26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Grażyna Koluch

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą, Eduk. przedszkolna, schodzenie się, Zajęcia opiekuńcze

nauczyciel przedszkola, mgr, nauczyciel dyplomowany

a