Kadra

Monika Stachowicz

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą

nauczyciel wspomagający
w r.szk.2019/20 nauczyciel wspomagający w klasie 8B