26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Monika Stachowicz

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą

nauczyciel wspomagający w klasie 6a

a