26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Marta Cisak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą, Edukacja wczesnoszkolna, Eduk.wczes. - zaj.komp., Eduk.wczes. - wych.fiz., Eduk.wczes. - j.ang.

nauczyciel wspomagający, mgr oligofrenopedagogiki

a