26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Edyta Sochaczewska

Funkcje: Nauczyciel, Pedagog, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą, Edukacja wczesnoszkolna, Zajęcia opiekuńcze, Zajęcia świetlicowe

pedagog, nauczyciel świetlicy

a