26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Justyna Adamowicz

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia opiekuńcze, Zajęcia świetlicowe

nauczyciel świetlicy, urlop

a