26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Jolanta Jelonkiewicz-Szostak

Funkcje: Nauczyciel, Logopeda

Przedmioty: Zajęcia opiekuńcze

terapeuta, terapia Tomatisa

a