26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Urszula Gerej Marczuk

Funkcje: Nauczyciel

nauczyciel świetlicy, urlop

a