26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Ewa Uszyńska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia opiekuńcze, Zajęcia świetlicowe

nauczyciel świetlicy
Od r.szk. 2016-17 opiekun Samorządu Uczniowskiego klas młodszych

a