26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Małgorzata Błażewicz-Dziębor

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski, Historia, Zajęcia z wychowawcą, Historia i społeczeństwo, Etyka

j. polski, historia, etyka, mgr polonistyki, nauczyciel dyplomowany

a