26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Agata Biała

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia opiekuńcze, Zajęcia świetlicowe

nauczyciel świetlicy

a