26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Małgorzata Szaszewska

Funkcje: Psycholog

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą

psycholog szkolny

a