Kadra

Małgorzata Szaszewska

Funkcje: Psycholog

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą - prowadzą wychowawcy klas

psycholog szkolny