26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Małgorzata Kalwasińska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą, Eduk. przedszkolna, Zajęcia opiekuńcze, Zajęcia świetlicowe

nauczyciel wspomagający w oddziale zerówki

a