26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Dorota Roszkowska-Jakóbczak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą

nauczyciel wspomagający w klasie 5B

a