26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Joanna Żero

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą, Edukacja wczesnoszkolna, Zajęcia opiekuńcze, Zajęcia świetlicowe

nauczyciel wspomagający

a