Kadra

Anna Tryniszewska-Elas

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Przyroda - nauczyciele: Bogusława Kulczycka, Dominika Marszał, Zajęcia z wychowawcą - prowadzą wychowawcy klas, Biologia - nauczyciele: Bogusława Kulczycka

mgr biologii
nauczyciel wspomagający
w r.szk.2019/20 nauczyciel wspomagający w klasie 4A