26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Anna Tryniszewska-Elas

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Przyroda, Zajęcia z wychowawcą, Biologia

mgr biologii
nauczyciel wspomagający w kl. 7a

a