26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Dorota Zgódka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: WdŻwR

Wychowanie do Życia w Rodzinie

a