26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Agnieszka Zasada

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą, Fizyka, Chemia

mgr chemii, prowadzone przedmioty to chemia i fizyka w klasach siódmych i ósmych

a