26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Anna Chmiel

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język niemiecki

mgr germanistyki, prowadzi lekcje języka niemieckiego w klasach siódmych

a