Kadra

Anna Chmiel

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język niemiecki - nauczyciele: Anna Chmiel

mgr germanistyki
prowadzi lekcje języka niemieckiego w klasach siódmych i ósmych