26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Sylwia Bodjańska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: WdŻwR

Wychowanie do Życia w Rodzinie

a