26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Danuta Krystosiak

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: WdŻwR

Wychowanie do Życia w Rodzinie

a