26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Elżbieta Szałata

Funkcje: Nauczyciel, Psycholog

Przedmioty: Doradztwo zawodowe, Edukacja dla bezpieczeństwa

psycholog, Doradztwo zawodowe

a