26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Agnieszka Falkiewicz

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia opiekuńcze, Zajęcia świetlicowe

zajęcia świetlicowe

a